I.S.C Toppers
2019-2020
JYOTI MAURYA
97.75%

SPARSH AGARWAL
97.75%

SWATI PANDEY
97.50%

SWAPNIL GUPTA
97.00%

VANSHIKA BHASIN
97.00%

SHRADDHA RAMRAJ
96.00%

JANVI SINGH
95.75%

SALONI AGARWAL
95.75%

VANSHIKA BHATNAGAR
95.75%

AISHA SHARMA
95.25%

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012